electrode.me
 
02166314091
02166314029
09121971037

سیم جوش پارس (سیم CO2 پارس)

AWS A5.18: ER 70 S-6
DIN 8559 : SG2
EN 440 : G3 SI 1
سیم co2 پارس
مشخصات ویژه :

سيم جوش پارس،سیم جوش اندود شده با روپوش مس و حلقه شده در قرقرهای 15 كيلوگرمی است. كاربرد اين سيم جوش برای جوشكاری با استفاده از گاز CO2 يا تركيبی از گاز CO2 و گازهای محافظ مشابه آن ميباشد .

موارد مصرف :

سيم جوش SG2 پارس برای جوشكاری فولادهای ساختمانی غير آلياژی با مقاومت كششی تا 530 نيوتن بر ميليمتر مربع ، همچنين بدنه كشتی ها ، ورقه های فولادی ريزدانه ، كربن دار و منگنزدار مناسب ميباشد و ضمناً قابليت جوشكاری در تمام حالات جوش را دارا می باشد

خواص مکانیکی فلز جوش
سیم co2 پارس

جدول تركيب شيميايی سیم جوش (درصد)
سیم co2 پارس

جدول تركيب شيميايی فلز جوش (درصد)
سیم جوش پارس

شدت جریان جوشکاری (آمپر)
سیم پارس

وضعیت های جوشکاری
سیم co2 پارس


66314029-66314091
09121971037


تمام حقوق این سایت  متعلق به فروشگاه کلینی می باشد