electrode.me
 
02166314091
02166314029
09121971037

الکترود گوجینگ (الکترود ذغالی) TWECO

MAX-22 Gouging Electrode
الکترود ذغالی
مشخصه اصلی الکترود های ذغالی تولید گاز زیاد برای خارج کردن مذاب ایجاد شده تحت قوس می باشد.سطح برش این الکترود مانند سطح برش اکسی استیلن صاف و صیقلی نمی باشد.

این الکترود حاوی ترکیب دقیق فرموله شده ای از کربن و گرافیت جهت خارج کردن بیشترین مقدار ممکن از فلز می باشد.

موارد کاربرد::

   . ایجاد شیارهای U شکل برای اتصال های جوشی

   . حذف و رفع جوش قبلی

   . بیرون آوردن و حذف ترک ها

   . تمیز کاری و تعمیر قطعات ریخته گری شده

   . برطرف کردن سطوح سخت مواد

   . عملکرد به عنوان ماشینکاری خشن (Rough machining)
شدت جریان پیشنهادی بر اساس سایز

الکترود ذغالی


66314029-66314091
09121971037


تمام حقوق این سایت  متعلق به فروشگاه کلینی می باشد